A félév indító kurzusa a Briefing nevet viselte, mely a legfontosabb alapokat biztosította ahhoz, hogy elkezdjünk kutatni a félév fő témája iránt. Megtanultuk a tanulmányokat könnyebben összefoglalni és a lényegesebb gondolatokra fókuszálni. Ezt követően indulhatott az otthoni munka is a kutakodással és az energiapolitikával való megismerkedéssel.

Második alkalom egy előkészítő lépése volt a nagykövetségi látogatásoknak. Egy protokollképzés keretén belül sajátítottuk el az alapvető készségeket, hogy ténylegesen is bizonyíthassunk egy nagykövetségen. „A nagykövet feladata, hogy eladja a saját országát és megvegye a fogadót!” – foglalta össze egy nagykövet feladatát egy mondatban dr. Bokor Balázs volt nagykövet, és külügyi főosztályvezető a nemrég lezajlott protokoll képzés keretei között. Az alapvető és fontos lexikális tudás mellett persze igazi „vérbeli” történetekkel is megfűszerezte az előadását. Mesélt arról, hogy hogyan kellett elszállásolni Magyarországon a hazánkba látogató Jasszer Arafatot; mit gondolt Arnold Schwarzenegger, Kalifornia kormányzója a magyarokról és arról is, hogy több Amerikában élt magyar nevet is felfedezett a Pearl Harbor-i emlékmű névlistáján.

Ezt követően kerülhetett sor a félév talán legjobban várt mozzanatára. Minden csapat az általa képviselt követséget látogatta meg személyesen és tehette fel a kérdéseit az ország álláspontjával kapcsolatban. A Nyugat csapata, melynek én is tagja voltam, Franciaországot képviselte. A találkozón a francia oldalt Thibaut Lespagnol, deputy chief of mission, „első beosztott”, azaz a nagykövet helyettese képviselte.

A következő lépcsőfok a végső megmérettetés előtt a vitakurzus volt. Megtanultunk kulturáltan vitázni, véleményt nyilvánítani és „támadást” hárítani. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kommunikációs szakembere és főosztályvezetője, Varga Norbert érkezett hozzánk. A politika kommunikáció sokkal összetettebb, mint azt először gondolnánk, nem csak a hagyományos műfajokat foglalja magában, hanem a parlamenti eseteket is, mint pl. az interpelláció, napirend előtti vagy utáni, illetve az egyik „legnehezebb”, az azonnali kérdés. Ehhez kapcsolódóan szinte szállóigévé vált köztünk „a tartalmasnak látszó tartalmatlanság”, ami csak arra utal, hogy ma már a politikában ügyes és „trükkös” megfogalmazásokra van szükség a győzelem érdekében. Képelemzés során a metakommunikáció jelentőségére is felhívta az előadó a figyelmet. Nem is gondoltuk volna, hogy ekkora jelentősége lehet, milyen magas széken es milyen messze az asztaltól ültetünk le valakit. A manipuláció és a befolyásolás szinte már mindent átszőtt. A kurzus legsokkolóbb része volt, amikor kamerába kellett bemutatkozni és ezután önmagunkat visszanézni. Az elemzés és a saját hibáinkkal való szembesülés hatalmas tanulópénz volt minden jelenlévőnek. Az interaktív óra végén pedig már felszabadultan modelleztünk le egy parlamenti vitát, ahol mindenki szabadjára engedte a képzelőerejét és színészi képességeit is.

A következő állomás a Dödi ß kurzus volt, melynek fő célkitűzése egy parlamenti vita lemodellezése és a vitakurzuson elsajátított ismeretek gyakorlatba való átültetése. A téma a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetés volt.  A szereplőket négy csoportba tömörítve négy különböző politikai irányzatot kellett megtestesíteniük egy ötfős szakmai zsűri előtt csupán fél órás felkészülési idővel. A siker teljes. Mindenki határozottan szólalt fel, teljesen átélve az adott ideológiai szemléletet (attól függetlenül persze, hogy azonosul vele vagy nem, mert ez a feladat most) és nagyon érdekes, erős, olykor a valóságot is hűen ábrázoló manipulatív érveket sorakoztattak fel a közös cél érdekében. A parlamenti vita végén egyénileg és csapatszinten is visszajelzést kaptak a résztvevők erősségeikről, gyengeségeikről, amely egy fontos tényező lehet a jövőbeni feladataik sikeres abszolválása miatt.

A legutolsó előfutára a végső megmérettetésnek a Statement Day elnevezés alatt futott, melynek lényege a csapatok felkészültségének és témában való jártasságának a felmérése volt. Ez volt az első olyan pont a félév során, amikor már ténylegesen is angol nyelven folyt az ország álláspontjának prezentálása.

Végső ponton elérkeztünk a THE DEBATE-hez, mely már megjelenésében, színvonalában és komolyságában is tükrözte az egész félévi munkánk gyümölcsét. Angolul, a félév során lekutatott témában, az országok nagykövetségeivel konzultálva igyekeztünk közös döntést hozni egy igazán aktuális energiapolitikai kérdésben. A kihívást nem csak a szakmai angol nyelv, hanem a feladat komolysága is okozta, hiszen a valóságot hűen tükrözve modelleztünk le egy európai színtű országok közötti döntéshozást.

Ahogy haladunk előre a Niveaukkal, úgy komolyodik a helyzet és mi igyekszünk felnőni a feladathoz. Kíváncsian várom, mit rejt a következő szint.

Papp Veronika

Public Relations tag