Egy közös európai hadsereg gondolata már az 1950-es években napirenden volt, azonban ennek a megvalósítása több tényező miatt is lehetetlen jelenleg. Mégis miért marad csak egy álom az EU-s hadsereg, ha annak léte kulcsfontosságú lenne egy erős, globális hatalmi pozícióra törekvő Unióhoz?

 
Az egykori francia miniszterelnök nevével fémjelzett Pleven-terv már 1950-ben egy közös európai hadsereg létrehozását sürgette az EGK-országok között. Egyes európai honatyák 70 évvel ezelőtt is úgy gondolták – helyesen – hogy az integrált védelmi együttműködés alapfeltétele egy globális nagyhatalmi pozíció betöltésének. Ahogy akkor is, úgy most 2021-ben is rengeteg fenyegetéssel áll szemben az Unió. A különbség csak az, hogy a szovjet blokk helyett főként az orosz katonai és dezinformációs haderő, illetve a kínai gazdasági befolyás került a legfontosabb külső fenyegetések közé. Ezen kihívások megkövetelnek egy egységes európai hadsereget, ugyanis Donald Trump elnöksége alatt az EU kissé eltávolodott legnagyobb szövetségesétől, az Amerikai Egyesült Államoktól, amely izolacionista külpolitikát folytatott az európai ügyeket tekintve, és ez Joe Biden megválasztásával sem fog sokat változni, az amerikai fókusz Kína miatt a Csendes-óceáni térségre fog átkerülni.
 

Összehangolás egységesítés helyett

Ahogy azt a bürokratikus Európai Uniótól megszokhattuk, a közös biztonságpolitikának is van egy intézménye, az Európai Védelmi Ügynökség (EDA), amely támogatja a védelmi projektek végrehajtását, és közös platformot biztosít a tagállamok honvédelmi minisztériumai számára, de ez a valóságban inkább egy összehangolást jelent a műveleti kapacitások kibontakozása, a különböző kutatások és a közös gyakorlatok tekintetében. Az ügynökség mellett rengeteg közös biztonságpolitikai kooperáció működik az Unión belül, amik közül a PESCO (Állandó strukturált együttműködés) az egyik legfontosabb. Ezen együttműködés létrehozásáról az Európai Unió Tanácsa döntött 2017-ben, majd egy évvel később el is fogadták az első projektek elindítását. A PESCO égisze alatt jelenleg több, mint 40 területen zajlik együttműködés a tagországok között, ilyen például a kiképzés, a kiberbiztonság, vagy a kríziskezelés. A PESCO mellett létezik egy Európai Védelmi Alapnak (EDF) nevezett komponense is az európai biztonságpolitikának, amely forrásokkal járul hozzá a haderőt érintő kutatási és fejlesztési projektekhez.

Az Európai Unió biztonságpolitikai együttműködésének összetétele

 

Érdekellentétek

Jean Monnet a közös hadsereg gondolatának első felvetésekor úgy gondolta, Európa még nem érett meg egy ilyen szintű integrációra és egységesítésre. Közel hetven év elteltével sem változott sokat a tagállamok hozzáállása, jelenleg is az egyéni érdekek különbözősége a legnagyobb akadály. Hiába támogatja Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár a kezdeményezést, amíg nincs egységes álláspont a kérdésben, nem lesz egységes hadsereg sem. Ez nem meglepő, hisz a saját haderő a nemzeti szuverenitás leglényege, amiről egyetlen állam sem szokott magától lemondani. És félreértés ne essék, nemcsak a magukat szuverenistáknak nevező „illiberális” kormányok akadályozzák az uniós haderő létrejöttét. Európa nemzetei a második világháború óta a NATO-t és az Egyesült Államokat tekintik a kontinens védelmének letéteményesének és nem igazán akarnak az önállósodás útjára lépni. Pedig egy Brexit, az USA Csendes-óceáni fókusza és a növekvő orosz, illetve kínai fenyegetés mind abba az irányba mutat, hogy az Európai Uniónak egységesebb fellépésre, több önállóságra és a védelem terén is nagyobb integrációra van szüksége.

Bíró Barna House of European Affairs and Diplomacy – BCE | Facebook

Irodalomjegyzék:

Europarl.europa.eu. 2020. EU Army Myth: What Is Europe Really Doing To Boost Defence? | News | European Parliament. [online] Available at: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20190612STO54310/eu-army-myth-what-is-europe-really-doing-to-boost-defence> [Accessed 30 October 2020].

Europarl.europa.eu. 2020. Közös Biztonság- És Védelempolitika | Ismertetők Az Európai Unióról | Európai Parlament. [online] Available at: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/159/kozos-biztonsag-es-vedelempolitika> [Accessed 30 October 2020].

Pesco.europa.eu. 2020. PESCO | Member States Driven. [online] Available at: <https://pesco.europa.eu/> [Accessed 30 October 2020].

Európai Unió. 2020. Európai Védelmi Ügynökség (EDA) | Európai Unió. [online] Available at: <https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eda_hu> [Accessed 30 October 2020].

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs – European Commission. 2020. European Defence Fund – Internal Market, Industry, Entrepreneurship And Smes – European Commission. [online] Available at: <https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/european-defence-fund_en> [Accessed 30 October 2020].