2018. november 22-én került megrendezésre a House of European Affairs and Diplomacy diákszervezet második nagy előadása, amely egyben félévzáró is volt. Már maga a cím is „Mi a magyar érdek Brüsszelben?” egy érdekes és igen aktuális helyzetet sejtet, és egyértelműen odavonzza azokat, akik érdeklődnek nem csak a politika, a diplomácia, hanem egyszerűen a magyar álláspont iránt is. Köztük voltam én is, akinek már ennek hallatán felcsillant a szeme, hiszen elég nehéz eligazodni sokszor a politikai kérdések és érdekek sűrű hálójában. Úgy éreztem itt a lehetőség, hogy végre tisztábban lássam kicsit a helyzetet és egy valós, hiteles képet kapjak. Na meg persze ki ne szeretne egy államtitkárral személyesen találkozni? Na ugye. Nem gyakran adódik ilyen lehetőség!

Az előadás minden elvárásomat felülmúlta. Őszintén megmondom: nem erre számítottam. Azt hittem, hogy egy objektív, kicsit szárazabb információhalmaz fog ránk zúdulni, ami persze releváns és teljesen aktuális. Ennek ellenére az államtitkár asszony 90 percen keresztül nem csak az én, hanem a teremben lévő összes többi résztvevő figyelmét és tekintetét magával ragadta. Nem tudtam nem odafigyelni és az idő csak úgy elröppent. Megosztotta velünk az Európai Parlamentben szerzett tapasztalatait, illetve bemutatta az uniós érdekérvényesítés színes világát. Hatására teljesen átértékeltem a lobbizás megítélését, és sokaknak szintén egy pozitív fogalommá nőtte ki magát. „A lobbizás olyan kísérletekre utal, amikor érdekcsoportok a kormány, jogalkotók vagy szabályozó hatóságok döntéseit próbálják meg befolyásolni.” Fontos azonban azt a tényt is leszögezni, hogy a lobbizás a demokratikus folyamatok központi és legitim eleme. Államtitkár asszony szavait idézve: „nem tudom mikor jártam utoljára ennyit kávézóba”. Lényegében arról van szó, hogy európai uniós politikai tanácsadóként különböző vállalatok képviselőivel, lobbistáival ő találkozott, vele osztották meg motivációjukat és céljaikat. Eddig ez a fogalom a magyar köztudatban negatív megítéléssel rendelkezett, de az előadás után már sokan másképp látták a helyzetet.

 

Az államtitkár asszony az ENVI-ben (European Parliament Committee on the Environment) való érvényesülésről egy szemléletes ábrát is készített, melyen keresztül felvázolta a különböző szakbizottságok (pl. AGRI=Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság vagy ITRE=Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság), raportőrők és „árnyék” raportőrők, vagy egyéb szekciók feladatát és elhelyezkedését. Szó esett a plenáris ülés jelentőségéről és arról a tényről, hogy mindenkinek fölösleges idő és pénz az ülés két helyszínen való tartása. (Az évben 12-szer kell Strasbourgban, és 6-szor Brüsszelben ülésezni.)

Dr. Varga Judit itt megemlítette, hogy igazából a brüsszeli ülésteremben is tökéletesen elférnének, és már több kísérlet volt a változtatásra is. Az akadály egyik oka az, hogy alapszabály-módosítást igényel, a másik tényező a franciák. Természetesen a Strasbourgban élőknek ez gazdasági virágzást jelent és félő ennek regressziója, ha már nem utazik oda ennyi képviselő.

Kitért arra is, hogy sok uniós politikus kizárólag a nyugati lapok alapján alakítja ki véleményét Magyarországról. Érdekes, hogy a helyi brüsszeli sajtó és média is mennyire nem a valóságot tükrözi sokszor.

Az előadás során még előkerültek olyan fontos témák is, akár a kérdéseken keresztül, mint pl a hetes cikk, érdekérvényesítés az Európai Parlamenten belül, a brüsszeli főtéren lévő halpiac, mint fontos találkozási pont vagy az a kettősség az életében, hogy hogyan tudja összeegyeztetni a diplomáciát és az anyai szerepet. Közvetlenül, barátságosan és nyíltan válaszolt minden felmerülő kérdésre.

Összefoglalva úgy gondolom, hogy egy igen tanulságos és sikeres előadást tudhatunk magunk mögött. Erről nem csak az a tény árulkodik, hogy az előadóteremben alig volt üres szék, hanem a visszajelzések alapján is ezt érezhetjük. Biztos vagyok benne, hogy mindenki, köztük természetesen én is, életre szóló jó tanácsokkal gazdagodott első kézből, melyek későbbi tanulmányaink, munkánk, életünk során még kamatozni fognak.

Papp Veronika
Public Relations tag