A 2017-es évben szervezetünk a kelet-európai (sok esetben a Balkán területén található), főleg szláv országok európai integrációjára fókuszált. Nagykövetségi látogatások sorával próbáltuk erősíteni diplomáciai kapcsolatainkat. A nagyközönség számára is nyitott előadássorozatunkkal pedig mind az egyetem jó hírét kívántuk növelni, mind pedig egy olyan űrt kitölteni, amelyre az akadémiai oktatásban nem volt kapacitás.

A 90-es évek borzalmas háborúi, az úgynevezett „délszláv” háború sok tízezer ember halálához és több, mint egy millió fő hajléktalanná válásához vezetett. Az 1991 és 1995 között megvívott vérengzés a daytoni békeszerződés aláírásával zárult, azonban Koszovó kérdése máig megoldatlan.

A háború során számos olyan ügy került nyilvánosságra, amely genocídium elkövetését bizonyítja, mind a mai napig vannak nézeteltérések a volt Jugoszláv Köztársaság egyes országainak állampolgárai között. Azonban 1995 és 2017 között sok változás ment végbe. Koszovó de facto megalakult. Szlovénia 2004 májusában csatlakozott Magyarországgal együtt az EU-hoz. Montenegró 2006-ban elnyerte függetlenségét és 2010 óta az Európai Unió tagjelöltje, valamint egyoldalúan bevezették az Eurót fizetőeszközként. A Horvátország 2013.július elsején az Európai Unió 28. tagállama lett. Albánia szintén a csatlakozni kívánók hivatalos listáját bővíti. Bosznia-Hercegovina és Koszovó potenciális jelöltek, hogy felkerülhessenek erre a listára.

Magyarország szempontjából ezen országokkal való együttműködés esszenciális. Országunk a közép-kelet-európai elhelyezkedéssel híd szerepet kap a Nyugat és Kelet között. Ez a pozíció kiemelt fontossággal bír az olyan globális és regionális kihívások megjelenésekor, mint a menekült válság, a környezetvédelmi nehézségek, az olaj exportja és importja, valamint a Visegrádi Együttműködés fokozott jellege mellett.

Szervezetünk eseményei felhívták a figyelmet a még az Európai Unióhoz nem csatlakozott országok nehézségeire, illetve kerekasztal beszélgetések alkalmával elemzésre került a már csatlakozottak eddigi tapasztalatai.

Ladányi Ármin

Foreign Office alelnök